Menu

Rold Skov MTB inviterer vores medlemmer til generalforsamling onsdag den 31/01 2018, kl. 19.00.

Mødested: Skørping Idrætscenter.

Rold Skov MTB er vært med kaffe og lille bid mad.

Generalforsamlingen afvikles iht. klubbens vedtægter.

Dagsorden: 
 • Valg af dirigent / Referat
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  til godkendelse, samt budget for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent for 2018
 • Behandling af evt. indkomne forslag 
 • Valg af Kasserer for 2 år
 • Valg af to Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • Valg af to suppleanter for et år
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år 
 • Klubbens udfordringer / forbedringer
 • Eventuelt

Deltagere bedes venligst melde sig til via Holdsport.

Mvh Bestyrelsen